Bezpečnost práce - BOZP a požární ochrana - PO

Pro firmy a organizace poskytujeme kvalitní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany na území Středočeského kraje a Prahy

Bezpečnost práce a požární ochrana jsou nedílnou součástí každé pracovní činnosti. Základní povinností zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci svým zaměstnancům. Jedná se zejména o vyhodnocení všech rizikových činností, analýzu těchto rizik a jejich odstranění nebo alespoň minimalizaci. Jedním z rizik, které rozhodně nelze podceňovat, je při výrobních činnostech riziko vzniku požáru. Z tohoto důvodu je třeba mít vypracovaný systém pro zajištění požární ochrany firmy.

Zajišťujeme komplexní řešení problematiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti požární ochrany v souladu s platnou legislativou a s ohledem na konkrétní podmínky firem.

Poradenství a konzultační činnost

Provádíme poradenskou a konzultační činnost v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO). Zaměřujeme se zejména na poradenství v problematice pracovních podmínek, hygienických předpisů, zajištění bezpečnosti technických zařízení, identifikace a vyhodnocení rizik spolu s návrhy na opatření k jejich odstranění či minimalizaci. V neposlední řadě se poradenská a konzultační činnost v oboru bezpečnosti práce týká pomoci při šetření pracovních úrazů.
Všechny tato činnosti provádíme jak pro již fungující firmy tak i pro firmy  začínající.

Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

Součástí  nabízených služeb je kompletní zpracování dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany:

BOZP

 • provozní řády
 • směrnice pro poskytování OOPP, organizaci školení apod.
 • zpracování kategorizace prací
 • traumatologický plán
 • dopravně provozní řád
 • osnovy školení

Požární ochrana

 • stanovení organizace PO v podniku
 • požární řády
 • požární poplachové směrnice
 • tématický plán a časový rozvrh školení
 • začlenění do kategorie činností

Lektorská činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany

 • školení vedoucích zaměstnanců o BOZP a PO
 • školení zaměstnanců o BOZP a PO
 • školení o práci ve výškách
 • odborná příprava požárních preventivních hlídek
 • školení preventistů PO
 • tématicky zaměřená školení o BOZP a PO

Provádění kontrol

provádění kontrol v provozu z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany včetně vyhotovení zápisu (identifikace závad, doporučené řešení, návrh termínu odstranění)

Asistence při kontrolách

na vyžádání asistence při kontrolách státního odborného a státního požárního dozoru

 


© 2009 | design & code WEEBO | Loadtime: 0,009933s

Warning: Unknown: open(userdata/sess_4vl1cc2t7837lv9btcnkkh7no2, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (userdata) in Unknown on line 0