PO - Požární ochrana

V oblasti požární ochrany zajišťujeme pro klienty následující činnosti:

  • provádění preventivních požárních prohlídek
  • začlenění do kategorie požárního nebezpečí
  • zpracování dokumentace požární ochrany v souladu se zákonem 133/1985 Sb.ve znění pozd.předpisů
  • školení vedoucích a ostatních zaměstnanců
  • návrhy požárního značení
  • poradenský servis
  • zastupování klienta při jednání s orgány SOD (HZS)
  • další služby podle dohody s klientem

Osvědčení


© 2009 | design & code WEEBO | Loadtime: 0,0040030000000001s