BOZP - Bezpečnost práce

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci
, aby mohl klient splňovat požadavky vyplývající z legislativy ČR a
zároveň zajišťoval svým zaměstnancům bezpečnost při práci.

Činnosti, které podle přání klienta provádíme:

 • audity pracovišť
 • identifikace a vyhodnocení rizik
 • zpracování kompletní dokumentace BOZP
 • kategorizace prací
 • školení BOZP vedoucích a ostatních zaměstnanců
 • návrhy bezpečnostního značení
 • pomoc při šetření pracovních úrazů a nemocíz povolání včetně zpracování podkladů pro odškodnění
 • organizace a provádění ročních prověrek BOZP
 • poradenský servis
 • zastupování klienta při jednání s orgány SOD (OIP)
 • další služby podle dohody s klientem

Osvědčení


© 2009 | design & code WEEBO | Loadtime: 0,003134s